بروزرسانی : چهار شنبه 9 آذر 1390    نويسنده : طوسی   

آموزش بافتنی مدل توری حصیری+عکس تمامی مراحل

من برای بافت این مدل ۲۹ دانه سر انداختم .

رج اول :

یک دانه حاشیه + ( یک دانه نبافته روی میل گرفته + ۲ دانه از زیر + دانه اول رو که نبافته بودید روی این دو دانه بکشید مانند تصویرزیر + یک ژوته )  + .... + یک دانه حاشیه .

دانه ای که نبافته بودیم رو مانند تصویر زیر میگریم

بعد میکشیم روی دو دانه ای که بافتیم

در نهایت مانند تصویر زیر میشود

رج دوم :

همه دانه ها از رو بافته میشود .

رج سوم :

یک دانه حاشیه + یک دانه از زیر + ( یک ژوته + یک دانه نبافته روی میل + ۲ دانه از زیر + دانه ای را که نبافته بودید روی این دو دانه بکشید ) + ... + ۲ دانه از زیر + ۱ دانه حاشیه .

رج چهارم :

همه دانه ها از رو بافته میشود .

دقت شود داخل پرانتز تکرار میشود .

در تمام طول بافت این ۴ رج تکرار میشود .

روی بافت